Tidak dihukum

Tidak dihukum
Murid : Pak, apakah orang boleh dihukum untuk sesuatu yang belum diperbuatnya ?
Guru : Oh, tentu saja tidak. Orang hanya boleh dihukum untuk perbuatan yang telah
dilakukannya.
Murid: Syukurlah, Pak. Saya belum membuat PR.