Nama Surga dan Neraka ka

Tingkatan dan nama-nama syurga ialah :-

1.Firdaus
2.Syurga ‘Adn
3.Syurga Na’iim
4.Syurga Na’wa
5.Syurga Darussalaam
6.Daarul Muaqaamah
7.Al-Muqqamul Amin
8.Syurga Khuldi

Sedangkan tingkatan dan nama-nama neraka adalah :-

1.Neraka Jahannam
2.Neraka Jahiim
3.Neraka Hawiyah
4.Neraka Wail
5.Neraka Sa’iir
6.Neraka Ladhaa
7.Neraka Saqar
8.Neraka Hutomah