Sistem Pembumian TN

Sistem TN mempunyai satu titik yang dikebumikan langsung pada titik bintang sekunder trafo, dan
BKT instalasi dihubungkan ke titik tersebut oleh penghantar proteksi (PEN). Ada tiga jenis sistem TN sesuai dengan susunan penghantar netral (N) dan penghantar proteksi (PE).1

 Gambar 11.21a : Sistem Pembumian TN-S

  •  Sistem TN-S fungsi penghantar proteksi PE terpisah diseluruh sistem gambar-11.21a. Titik netral dibumikan di RB. 

 Gambar 11.21b : Sistem Pembumian TN-C-S

 

 

  • Sistem TN-C-S fungsi penghantar netral (N) dan penghantar proteksi (PE) digabungkan dalam penghantar tunggal, di sebagian sistem gambar-11.21b. Titik netral sistem dibumukan dengan nilai tahanan RB.
  •  TN-C fungsi penghantar netral (N) dan penghantar proteksi (PE) tergabung dalam penghantar tunggal PEN diseluruh sistem gambar-11.21c. Titik netral sistem dibumikan dengan nilai tahanan RB.

 

  Gambar 11.22 : Sistem Pembumian TT

Sistem pembumian TT mempunyai satu titik yang dibumikan langsung (RB). BKT dihubungkan ke elektrode bumi secara listrik terpisah RA dari elektrode bumi sistem gambar-11.22.
1 PUIL 2000, hal 45

Sistem pembumian IT semua bagian aktif yang diisolasi dari bumi, atau satu titik dihubungkan ke bumi melalui suatu impedansi RB. BKT instalasi listrik dibumikan secara independen atau secara kolektif atau pembumian sistem RA gambar-11.23.
 
 Gambar 11.23 : Sistem Pembumian IT